Op 29 Maart 2011 was er in het programma Premtime op radio1 een uitzending die verzorgd werd vanuit Utrecht. Mocht u de uitzending gemist hebben dan is die hier te beluisteren. Het ging hier om een manifestatie van mensen met een "beperking" die graag het onderstaande verdrag geratificeerd zouden zien.  Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  schitterde helaas door afwezigheid!

Veel Landen  hebben het verdrag reeds goedgekeurd en geratificeerd behalve Nederland. Als u de uitzending van Premtime beluistert en het onderstaande stuk leest, dan zal het u opvallen dat Nederland eigenlijk van het verdrag af wil. Echter, uit bronnen heb ik vernomen dat het verdrag op 1 juli 2011 geratificeerd gaat worden. Onder het verdrag staat een stukje commentaar dat terugslaat op het onderstaande VN verdrag.
Wilt u het betreffende verdrag volledig lezen, klik dan hier.

 

 

Nederland heeft het verdrag vooralsnog wel ondertekend maar nog niet ingevoerd. In Nederland wordt de ratificatie thans ambtelijk voorbereid. Dit houdt in dat voor allerlei artikelen van het VN-Verdrag door bewindspersonen moet worden onderzocht wat deze betekenen voor het eigen beleidsterrein (onderwijs, wonen, verkeer, etc.). Het gaat in feite om twee systemen van regelgeving die op elkaar moeten aansluiten.

Over de actuele situatie kunnen we lezen in de toelichting op de Rijksbegroting 2011 die op 21 september 2010 door de vorige regering is ingediend. Het kabinet meldt daarin dat de consequenties van het VN-Verdrag voor de Nederlandse wetten in kaart zijn gebracht. De hierop gebaseerde wetsvoorstellen (goedkeuringswet en invoeringswet) zouden dit najaar aan de Raad van State zijn voorgelegd. Ook meldt het kabinet dat aan de Raad van State een wetsvoorstel is voorgelegd voor de oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut dat (onder meer) toezicht op de naleving van dit verdrag zal houden. Ten slotte kondigt het kabinet aan € 0,3 miljoen te willen besteden aan activiteiten gericht op de bekendheid van dit VN-Verdrag.

Bij brief liet de Minister van Buitenlandse Zaken op 11 oktober 2010 weten dat ‘de voorbereiding inmiddels zover gevorderd is dat snel na het aantreden van het nieuwe kabinet de formele besluitvormingsprocedure met betrekking tot de wetgeving, nodig voor de goedkeuring van het verdrag, gestart kan worden.’ (Buza, 2010). Op de website van het Ministerie van VWS staat 1 juli 2011 genoemd als verwachte datum waarop het Verdrag in ons land van kracht is.

 

Tot zover de laatste stand van zaken.