Wat is kikkeren en hoe werkt het?

Het kikkeren is in principe een hulpademhaling die alleen toepasbaar  is als de tracheacanule word afgesloten. Er mag beslist geen open verbinding zijn vanaf de tracheacanule naar de beademing of naar de luchtslang. Er moet sprake zijn van een gesloten circuit want anders kun je geen druk opbouwen in de longen. Het principe van het kikkeren is een al wat oudere manier van hulpademhaling.  Het kikkeren berust op een principe dat ervan uitgaat dat je de longen door middel van het happen naar lucht oppompt en weer leeg laat lopen.

Het naar lucht happen kan men via de mond doen maar het kan ook via de neus. Tijdens het kikkeren worden de luchtwegen geopend en gesloten. Na iedere hap lucht sluit je de luchtwegen af en voorkomt daarmee dat de ingeademde lucht meteen weer ontsnapt. Een deel van deze techniek wordt in eigenlijk ook door duikers gebruikt. Duikers kunnen vaak hun binnenste neusvleugels afsluiten waardoor er geen water in de longen loopt en het principe van het kikkeren is eigenlijk hetzelfde.

Bij het kikkeren word er als het ware een hap lucht genomen en die word dan in de longen opgeslagen. Deze handeling van “lucht happen” herhaal je net zo lang tot de longen vol zijn. Als de longen eenmaal vol zijn word de luchtpijp als het ware geopend zodat de lucht weer uit de longen kan lopen. Dit kun je net zolang herhalen tot je het zelf voldoende vindt. De druk in de longen kan redelijk hoog oplopen tijdens het kikkeren maar door bijvoorbeeld het hardop spreken raak je de druk wel weer kwijt. De longcapaciteit is natuurlijk per persoon verschillend en proefondervindelijk zul je moeten kijken en ervaren wat bij je past. Een bijkomend voordeel van het kikkeren is dat je het opgehoopte slijm in de longen kunt ophoesten waardoor het uitzuigen dat onlosmakelijk met beademing verbonden is minder vaak hoeft te doen hetgeen de kans op longontstekingen en dergelijke aanzienlijk verminderd.

Van de kikkertechniek is maar weinig duidelijk beeldmateriaal / geluidsmateriaal te vinden en wat er nog te vinden is is oud en vaak lastig te verstaan. Hierdoor is het moeilijk om de techniek over te brengen. Met duidelijk beeld en geluidsmateriaal is de techniek denk ik best wel te leren in combinatie met wat praktische ondersteuning. 

In het huidige tijdperk van modernisering van diverse technieken met betrekking tot het vervaardigen van beademingsapparatuur neemt de schijnveiligheid alleen maar toe. Daarom kunnen  steeds meer mensen met beademing baat hebben bij het kikkeren.  Ik ben, omdat er in toenemende mate behoefte lijkt te zijn aan beademing bereidt om beeld en geluidsmateriaal te vervaardigen om zo de techniek levend te houden en over te kunnen brengen aan mensen die waarde hechten aan zelfredzaamheid cq zelfstandigheid.

Persoonlijk vindt ik het van groot belang dat mensen met beademing hun eigen leven kunnen redden als er zich een calamiteiten voordoen met betrekking tot de beademing zonder dat er meteen sprake is van levensbedreigende situaties waarin allerlei hulptroepen moeten uitrukken.

Vervolg >